Ouderenmishandeling

De lege koelkast, een (overdreven) schrikreactie bij een aanraking, onduidelijke (grote) uitgaven; het zijn tekenen die erop kunnen wijzen dat iemand mishandeld wordt. Ouderenmishandeling is niet alleen fysiek (slaan, schoppen) of psychisch (bijvoorbeeld uitschelden of isoleren). Bij ouderenmishandeling kan het ook gaan om financiële uitbuiting (diefstal, veranderen van het testament), verwaarlozing (geen zorg of voeding geven) en seksueel misbruik. Vermoedt u mishandeling van een oudere, dan kunt u dit bij Veilig Thuis Twente melden. Zij geven hulp en informatie.

 

Neem contact op met Veilig Thuis Twente