Werken met vrijwilligers

De inzet van vrijwilligers is waardevol en onbetaalbaar. Zonder vrijwilligers waren veel activiteiten in onze gemeente niet mogelijk. Wanneer u als organisatie of vereniging met vrijwilligers werkt, weet u dat het belangrijk is om goede afspraken met elkaar te maken. Vrijwilligers doen hun werk belangeloos, maar dat betekent niet dat zij geen onkosten vergoed mogen krijgen of op een andere manier gewaardeerd mogen worden. En hoe zit het met verklaringen omtrent gedrag (VOG), vrijwilligerscontracten, functiebeschrijvingen en het stoppen met vrijwilligerswerk?

Wilt u weten waar u aan moet denken bij het werken met vrijwilligers? Hoe u goede afspraken maakt, welke ondersteuning er mogelijk is? Bij Schakel vertellen we u er graag meer over. De professionals van Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland (SWTD) zijn verbonden aan Schakel en hebben veel kennis en ervaring op het gebied van werken met vrijwilligers.