Intensieve zorg

Wanneer iemand de 24/7 intensieve zorg of toezicht nodig heeft, spreken we over langdurige zorg. Denk aan mensen met vergevorderde dementie, mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking of mensen met een chronische ziekte. Voor mensen die langdurige zorg nodig hebben, is er ondersteuning mogelijk. Door het aanvragen van indicatie bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) kan er zorg verleend worden. Deze zorg is geregeld in de Wet langdurige zorg (Wlz).

 

Met een indicatie kan er thuis intensieve zorg verleend worden, maar het kan ook gaan om een combinatie van zorg thuis en zorg binnen een instelling. Wilt u meer weten over intensieve langdurige zorg? Neem contact met ons op of kijk op CIZ.